..::::::::::::::::::::::::::..

خرید آنلاین سوالات ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 95

..::::::::::::::::::::::::::..
صفحه پرداخت آنلاین همیشه آنلاین

فرم خرید آنلاین سوالات ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 95 برگزاری اسفند 94


ابتدا از لیست زیر از موجود بودن سوال این دوره رشته خود اطمینان حاصل نمایید سپس اقدام به ثبت سفارش نمایید

توجه : سوالات پس از پرداخت به ایمیل وارد شما ارسال مبگردد پس ثبت ایمیل صحیح و معتبر برای دریافت سوالات الزامی است و اگر ایمیل ندارید می توانید با فروشگاه برای دانلود آن هماهنگی نمایید


پس از پرداخت شناسه پرداخت را به شماره 09111526596 پیامک نمایید تا سریعا سوالات برایتان ارسال گردد.

توجه : دروازه پرداخت آنلاین بانک سامان و ملت تمام کارت بانک های مختلف عضو شتاب را می پذیرد و مشکلی برای پرداخت نخواهید داشت


لیست رشته هایی که سوالاتش در این دوره موجود هست ( قبل از ثبت سفارش حتما لیست را چک نمایید)
اگر مایل به سفارش چند رشته هستید لطفا برای هر رشته یکبار فرم را ثبت و پرداخت نمایید

1 - پژوهش هنر
2 - ژئومورفولوژي-هيدرو ژئوفورمولوژي در برنامه ريزي محيطي
3 - کارآفريني- آموزش عالي
4 - کارآفريني-کسب و کار جديد
5 - کامپيوتر-نرم افزار
6 - کامپيوتر-هوش مصنوعي
7 - آب و هوا شناسي-شهري
8 - آب و هواشناسي- اقليمي
9 - آب و هواشناسي-کاربردي
10 - آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي
11 - آمار رياضي
12 - آموزش رياضي
13 - آموزش زبان انگليسي
14 - آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
15 - آموزش زبان فارسي
16 - آموزش محيط زيست
17 - آموزش و بهسازي منابع انسانس
18 - اخلاق- اسلامي
19 - اخلاق- فلسفه اخلاق
20 - اقتصاد اسلامي
21 - اقتصاد انرژي
22 - اقتصاد و تجارت الکترونيک
23 - الهيات و معارف اسلامي-اديان و عرفان
24 - الهيات و معارف اسلامي-تاريخ و تمدن ملل اسلامي
25 - الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديٍث
26 - الهيات و معارف اسلامي-فقه و مباني حقوق
27 - برنامه ريزي درسي
28 - برنامه ريزي رفاه اجتماعي
29 - تکنولوژي آموزشي
30 - تاريخ انقلاب اسلامي
31 - تاريخ تشيع
32 - تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش-تعليم و تربيت اسلامي
33 - تاريخ- تاريخ ايران اسلامي
34 - تاريخ-تاريخ اسلام
35 - تحقيقات آموزشي
36 - جامعه شناسي
37 - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي- اقتصاد فضا-برنامه ريزي کالبدي-سازمان دهي مناطق عشايري-
38 - جغرافيا و برنامه ريزي شهري-آمايش شهري- برنامه ريزي مسکن- بهسازي شهري و محيط زيست شهري
39 - جغرافياي سياسي- فضاي شهري
40 - حسابداري
41 - حقوق بين الملل
42 - حقوق جزا و جرم شناسي
43 - حقوق خصوصي
44 - رفتار حرکتي- رشد حرکتي
45 - روانشناسي اسلامي-مثبت گرا
46 - روانشناسي باليني کودک و نوجوان
47 - روانشناسي باليني
48 - روانشناسي تربيتي
49 - روانشناسي شخصيت
50 - روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي
51 - روانشناسي
52 - رياضي کاربردي-آناليز عددي-تحقيق در عمليات
53 - رياضي محض- آناليز- جبر- هندسه
54 - زبان شناسي همگاني
55 - زبان و ادبيات فارسي-ادبيات پايداري
56 - زبان و ادبيات انگليسي
57 - زبان و ادبيات عربي- ادبيات عربي
58 - زبان و ادبيات فارسي- ادبيات تطبيقي
59 - زبان و ادبيات فارسي-ادبيات کودک
60 - زبان و ادبيات فارسي-ادبيات عامه
61 - زبان و ادبيات فارسي-ويرايش و نگارش
62 - زبان و ادبيات فارسي
63 - زمين ساخت-تکنونيک
64 - زمين شناسي- پترولوژي
65 - زمين شناسي- زلزله شناسي
66 - زمين شناسي- زمين شيمي
67 - زمين شناسي- زيست محيطي
68 - زمين شناسي-چينه نگاري
69 - زمين شناسي-آب زمين شناسي
70 - زمين شناسي-اقتصادي
71 - زمين شناسي-رسوب شناسي
72 - زيست شناسي- ژنتيک
73 - زيست شناسي- بيو فيزيک
74 - زيست شناسي- علوم جانوري-سلولي تکويني-فيزيولوژي جانوري
75 - زيست شناسي-بيوشيمي
76 - زيست شناسي-علوم گياهي-سيستماتيک اکولوژي
77 - زيست شناسي-علوم جانوري گرايش بافت شناسي و جنين شناسي
78 - زيست فناوري ميکروبي
79 - شيمي آلي
80 - شيمي-پليمر-طراحي فرايند- محيط زيست-شبيه سازي
81 - شيمي-تجزيه-معدني-فتوشيمي
82 - شيمي
83 - صنايع- بهينه سازي سيستم ها
84 - صنايع- مدل سازي سيستم هاي گلان
85 - صنايع- مديريت سيستم و بهره وري
86 - صنايع- مهندسي آينده پژوهي
87 - صنايع- مهندسي لجستيک و زنجير تامين
88 - صنايع-مهندسي سيستم هاي سلامت
89 - طراحي شهري
90 - علم اطلاعات و دانش شناسي- مديريت کتابخانه هاي ديجيتال
91 - علم اطلاعات و دانش شناسي- مديريت اطلاعات
92 - علم اطلاعات و دانش شناسي-مطالعات کتابخانه هاي عمومي
93 - علم سنجي
94 - علوم اجتماعي- مطالعات فرهنگي
95 - علوم ارتباطات اجتماعي-روزنامه نگاري
96 - علوم اقتصادي
97 - علوم سياسي- انديشه سياسي در اسلام
98 - علوم سياسي
99 - عمران- راه و ترابري
100 - عمران- سازه
101 - عمران- محيط زيست
102 - عمران- مهندسي و مديريت ساخت
103 - عمران-ژئوتکنيک
104 - عمران-آب و سازه هاي هيدروليکي
105 - غلسفه و کلام اسلامي-فلسفه اسلامي
106 - فلسفه و کلام اسلامي- کلام اسلامي
107 - فلسفه و حکمت اسلامي
108 - فناوري اطلاعات- مديريت سيستمهاي اطلاعاتي
109 - فيزيک
110 - فيزيولوژي ورزشي- فيزيولوژي ورزشي کاربردي
111 - فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي
112 - مديريت کسب و کار-استراتژي-بازاريابي- رفتار سازماني و منابع انساني - ...
113 - مديريت آموزشي
114 - مديريت اجرايي
115 - مديريت امور شهري
116 - مديريت بازرگاني-بازاريابي-بازرگاني بين الملل-مديريت تحول- مالي
117 - مديريت دولتي- تشکيلات و روش ها-تحول- سيستم هاي اطلاعاتي- مالي دولتي-نيروي انساني
118 - مديريت رسانه
119 - مديريت فناوري اطلاعات -سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته- کسب کار الکترونيکي
120 - مديريت منابع انساني-مديريت منابع انساني اسلامي
121 - مديريت ورزشي- مديريت اماکن و تأسيسات ورزشي
122 - مديريت ورزشي- مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي
123 - مديريت ورزشي- مديريت بازاريابي در ورزش
124 - مديريت ورزشي- مديريت رسانه هاي ورزشي
125 - مديريت ورزشي- مديريت رويدادهاي ورزشي
126 - مديريت ورزشي-مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي
127 - مشاوره و راهنمايي
128 - مشاوره- مشاوره خانواده
129 - مهندسي کشاورزي- توسعه روستايي
130 - مهندسي کشاورزي- زراعت
131 - مهندسي کشاورزي-اصلاح نباتات
132 - مهندسي کشاورزي-بيماري شناسي گياهي
133 - مهندسي کشاورزي-بيوتکنولوژي کشاورزي
134 - مهندسي کشاورزي-علوم دامي گرايش تغذيه دام
135 - مهندسي اقتصاد کشاورزي-اقتصاد توليدو مديريت واحدهاي کشاورزي
136 - مهندسي برق- افزاره هاي ميکرو و نانو الکترونيک
137 - مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الکترونيک
138 - مهندسي شيمي-صنايع غذايي
139 - مهندسي مکانيک- تبديل انرژي
140 - مهندسي مکانيک- ساخت و توليد
141 - مهندسي مکانيک
142 - مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي-گرايش انرژي
143 - مهندسي معماري
144 - مهندسي منابع طبيعي-محيط زيست گرايش لرزيابي و آمايش سرزمين
145 - مهندسي مواد-شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
146 - نهج البلاغه-اجتماعي- سياسي-حقوق عمومي-فروشگاه هیچ مسئولیتی در قبال سفارشهایی که با آدرس ایمیل اشتباه ثبت شود ندارد لطفا آدرس صحیح و ایمیل فعال ثبت بفرمایید چون سوالات به ایمیل ارسال میگردندنام رشته ارشد فراگیر *
ایمیل (صحیح وارد نمایید) *
شماره موبایل *
موضوع پرداخت *
توضیحات
مبلغ (به تومان)
درگاه بانک

Powered By : Hamisheonline.com